FABRICACIÓ
DE
XAPA

Solid Edge, programa d'utilització senzilla per fer disseny assistit per ordinador, a l'entorn PC amb Windows. Està pensat per al disseny de conjunts amb peces de xapa. El programa proposa solucions d'alt rendiment pel disseny en el sector de la planxa i caldereria: creació de peces amb el seu desplegat associat. Solid Edge permet un disseny ràpid de les peces i els conjunts directament en 3D i facilita l'elaboració dels plànols de muntatge: les vistes 2D de models 3D són automàtiques. Solid Edge en té prou amb pocs paràmetres per a crear peces de xapa amb radis de doblegat determinat i permet la personalització del valor de la fibra neutra. És de gran utilitat per a càlculs automàtics de desplegats de tolves per a caldereria. L'entorn de Peces de Xapa està totalment integrat amb els de Conjunts, Plànols i Disseny de Peces així com amb l'entorn de Gestió de Dades, a fi de reduir el temps de disseny per a productes que incloguin aquest tipus de components. Solid Edge ha estat pensat directament per a professionals del disseny, per això és molt fàcil de fer servir i ràpid d'aprendre, perquè funciona d'acord amb la seva manera de pensar. Els resultats són espectaculars al poc temps d'haver adquirit el programa: la recuperació de la inversió es produeix ràpidament.
Beneficis:
 • Disseny ràpid de peces de xapa
 • Edició ràpida de geometria mitjançant menús contextuals
 • Definició de radis i angles de doblegats a través de  plantilles
 • Personalització de la fibra neutra
 • Càlcul automàtic de desplegats: pestanyes, llavis...
 • També és útil per al disseny de caldereria com tolves, reactors, tapes... amb el càlcul del seu desplegat
 • Càlcul de volums, masses i centres de gravetat
 • Patrons de forats, Famílies de peces, Matrius progressives
 • Compatibilitat amb formats :DWG, DXF, IGES, STEP...
 • Mòdul de soldadura incorporat
 • Reutilització de la informació per a altres departaments
 • Garanteix l'aplicació de normes ISO