INSTRUMENTS
DE
MESURA
I MATERIAL
PER  A
LABORATORI

Solid Edge, programa d'utilització senzilla per fer disseny assistit per ordinador, funciona en plataformes Windows. Està pensat especialment per al disseny de conjunts mecànics i peces. El programa proposa solucions d'alt rendiment pel disseny en el sector de la instrumentació, ja sigui pel camp de l'electrònica, de la sanitat o del control de qualitat de producció. Solid Edge permet un disseny ràpid de les peces i els conjunts directament en 3D i facilita enormement l'elaboració dels plànols de muntatge. Les vistes 2D de models 3D són automàtiques. Solid Edge ha estat pensat directament per a professionals del disseny, per això és molt fàcil de fer servir i ràpid d'aprendre, perquè funciona d'acord amb la seva manera de pensar. Els resultats són espectaculars al poc temps d'haver adquirit el programa amb una ràpida recuperació de la inversió.
Beneficis:
 • Disseny ràpid de tot tipus de peces
 • Visualització realística de models i conjunts 3D
 • Càlcul automàtic de llistats de materials
 • Vistes d'explosionats per a muntatges automàtics
 • Càlcul de volums, masses i centres de gravetat
 • Detecció d'interferències
 • Simulació de moviments de mecanismes
 • Ràpid aprenentatge: tecnologia Stream
 • Compatibilitat amb formats :DWG, DXF, IGES, STEP...
 • Plànols amb vistes de seccions, detalls, simbologies de mecanitzat, toleràncies...
 • Llibreries. Càlculs d'enginyeria.
 • Reutilització de la informació per a altres departaments
 • Garanteix l'aplicació de normes ISO