INDÚSTRIA 
DEL
PLÀSTIC,
MOTLLO
I
MATRIU

Solid Edge, programa d'utilització senzilla per fer disseny assistit per ordinador, funciona en plataformes Windows. Està pensat especialment per al disseny de conjunts mecànics i peces. El programa proposa solucions d'alt rendiment pel disseny en el sector del plàstic: per a la fabricació de motllos i matrius. Solid Edge permet un disseny ràpid de les peces i els conjunts directament en 3D i facilita enormement l'elaboració dels plànols de muntatge 2D automàtics a partir de models 3D. El disseny de motllos es fa a partir de la peça en 3D, mitjançant operacions de buidats, sumes i interseccions de volums i  extrusions i/o extraccions de material a partir de superfícies. Solid Edge ha estat pensat directament per a professionals del disseny, per això és molt fàcil de fer servir i ràpid d'aprendre, perquè funciona d'acord amb la seva manera de pensar. Els resultats són espectaculars al poc temps d'haver adquirit el programa amb una ràpida recuperació de la inversió.
Beneficis:
 • Disseny ràpid de peces de plàstic o de metall
 • Edició ràpida de geometria mitjançant menús contextuals
 • Definició d'arrodoniments de radi fixe o variable, angles de desmotllejats
 • Creació de motllos i matrius a partir de les peces 3D
 • Vistes d'explosionats per a muntatges automàtics
 • Càlcul de volums, masses i centres de gravetat
 • Permet aplicar textures per a simular acabats superficials
 • Superfícies de construcció
 • Presentacions comercials en fotografia o en pel·lícula
 • Compatibilitat amb formats :DWG, DXF, IGES, STEP, STL...
 • Creació de peces simplificades que milloren el rendiment
 • Reutilització de la informació per altres departaments
 • Garanteix l'aplicació de normes ISO