INDÚSTRIA
DE LA
FABRICACIÓ
DEL
MOBLE

Solid Edge, programa d'utilització senzilla per fer disseny assistit per ordinador, funciona sobre PC amb el sistema operatiu Windows. Està pensat especialment per al disseny de prototips. El programa proposa solucions d'alt rendiment en el sector del disseny del moble i de la  indústria de la maquinària de fabricació del moble. Solid Edge permet un disseny ràpid de les peces i els conjunts directament en 3D i facilita enormement l'elaboració dels plànols de muntatge: les vistes 2D de models 3D són automàtiques. Té un gran avantatge a l'hora de dissenyar mobles perquè permet crear models virtuals per a catàlegs, extreure fotografies perquè els comercials mostrin els nous dissenys i crear només els plànols dels mobles que els clients prefereixin: aquesta facilitat permet estalviar molts diners perquè ja  no s'han de fabricar prototips de mobles i portar-los a un estudi fotogràfic real. Els resultats són espectaculars al poc temps d'haver adquirit el programa: la recuperació de la inversió es produeix  ràpidament.
Beneficis:
  • Disseny ràpid de mobles directament en 3D
  • Disseny de maquinària de fabricació
  • Presentacions de catàlegs virtuals: Format paper o format Web
  • Estudi fotogràfic directe des de l'entorn de disseny
  • Càlcul automàtic de llistes de materials per a pressupostos
  • Vistes d'explosionats per a manuals de muntatge
  • Càlcul de volums, masses, ...
  • Famílies de mobles: disseny automàtic a mida des de la comanda del client
  • Reutilització de la informació per a altres departaments
  • Garanteix l'aplicació de normes ISO