DISSENY
DE
MAQUINÀRIA
DE TOT TIPUS

Solid Edge és un programa d'utilització senzilla per fer disseny assistit per ordinador que funciona en plataformes Windows. Està pensat especialment per al disseny de mecanismes, utillatges  i maquinària de tot tipus. El programa és un entorn d'alt rendiment pel disseny en el sector mecànic: maquinària de fabricació, utillatges, mecanismes, etc. Solid Edge permet un disseny ràpid de les peces i els conjunts directament en 3D i facilita enormement l'elaboració dels plànols de muntatge: les vistes 2D de models 3D són automàtiques. El disseny de màquines directament en 3D té moltes eines complementàries, per exemple: el càlcul d'interferències entre peces, explosionats, simulació de moviments. Parametrisme: només canviant alguns valors es poden adaptar diferents mecanismes complexos de la manera més ràpida possible. Solid Edge ha estat pensat directament per a professionals del disseny, per això és molt fàcil de fer servir i ràpid d'aprendre, perquè funciona d'acord amb la seva manera de pensar. Els resultats són espectaculars al poc temps d'haver obtingut el programa per la rapidesa del disseny: la recuperació de la inversió es produeix ràpidament.
Beneficis:
 • Disseny ràpid de conjunts mecànics, utillatges i instal·lacions
 • Vistes d'explosionats per a imatges per catàlegs
 • Càlcul de volums, masses, centres de gravetat, ...
 • Vistes i configuracions de visualització personalitzables
 • Parametrització d'estructures i mecanismes
 • Llistats automàtics de peces
 • Simulació de moviments de mecanismes
 • Detecció d'interferències
 • Llibreria de peces estàndard: Càlculs d'enginyeria, eixos, lleves,

 • engranatges...
 • Presentacions per a catàlegs virtuals
 • Publicació automàtica a Internet amb visualització interactiva
 • Creació de conjunts de milers de peces
 • Gestió de revisions i documents incorporada
 • Mòdul de soldadura incorporat
 • Sensors automàtics de proximitat entre peces
 • Reutilització de la informació per a altres departaments
 • Garanteix l'aplicació de normes ISO