Novetats: Solid Edge
Les actualitzacions de Solid Edge vénen amb una freqüència d'unes dues versions per any, aproximadament. Entre cada versió de Solid Edge hi ha unes 350 novetats. La gran majoria de les novetats presentades són a petició de l'usuari: Els distribuïdros de Solid Edge sempre estan en contacte amb els seus clients, d'aquesta manera qualsevol millora que es proposa és estudiada i proposada com a novetat per a versions futures. Per tant, si cada vegada el programa és millor és gràcies als clients de Solid Edge existents.  
  Novetats de la Versió 17 de Solid Edge. Consulti les novetats més importants de la darrera versió de Solid Edge.