Gestcom


  • Comunicacions amb Internet. Filtrat per tallafocs/filtre de paquets. Protegeix contra les agressions des de Internet.
  • Comunicacions amb els seus clients (Intranet). Proporciona una "caixa de seguretat" per a cadascun dels seus clients nominal i protegida amb contrasenya. Si està en un sector que, segons la LOPD, requereixi protecció de tipus alt (salud, etc.), encriptació automàtica de totes les comunicacions amb els clients.
  • Comunicacions amb la seva empresa. Servidor intern de correu i de pàgines web, accés qualificat a les caixes de seguretat dels clients.

El gestor de comunicacions està integrat en un servidor muntat en un mòdul preparat per ser empotrat a un rack estàndard de 19" o alternativament com un equip individual. Dissenyat per complir la normativa de seguretat d'accés físic exigida per la LOPD.
  • Dimensions: 177(H) x 422(W) x 590(D)
  • Disseny i Seguretat: "Intrusion switch" i tanca amb pany i clau
  • Gruix xapa acer (mm) 1.2mm
  • Processador Pentium IV amb 256 Mb memòria i 80 Gb disc

 

  • Publicació de la documentació interna. Amb el servidor intern de pàgines web, els treballadors de les oficines, els operaris del taller o de producció o el personal del departament comercial podran accedir als documents dels productes. També podran consultar els plànols i amidaments. Es podran opcionalment visualitzar el modelat 3D de les peces i màquines amb possibilitat interactiva de girar, ampliar o seleccionar una sola peça o de consultar la llista de components d'una màquina (B.O.M.).
  • Comunicacions amb els clients. A cada client se li proporciona una "caixa de seguretat" encriptada o no. En aquest espai ell pot veure i descarregar qualsevol informació que se li hagi d'enviar: factures, pressupostos excel, documentacions, plànols... Igualment fent servir el mateix sistema, el client podrà enviar els seus requeriments, memòries tècniques, esbossos o comandes. Tot de forma personalitzada per cada client i invisible als demés clients. Eines per dipositar o retirar una mateixa informació les caixes de seguretat de clients seleccionats.
  • Publicació total o parcial, personalitzada o no , protegida o no de la informació del servidor de pàgines web a internet. Accés des de qualificar des de qualsevol lloc del món a la informació de treball de l'empresa. Possibilitat d' ús publicitari.
Opció de manteniment de l'equip de forma remota per part de Infosystems, SA.
 


Si vol solucions, contacti amb Infosystems